FACEBOOK_ICON EMAIL_ICON TWITTER_ICON logo4

gwiazdkaband@gmail.com

O NAS  ABOUT US

Gwiazdka to brytyjsko-polska grupa piosenkarzy i muzyków, którzy kochają muzykę ludową. Początki zespołu sięgają 2018 roku, kiedy to grupa przyjaciół z Warrington i Liverpoolu postanowiła wykonywać muzykę ludową w lokalnych kościołach. Zespół - początkowo znany jako Die Heilige Nacht Band - wykonał nowe tłumaczenie Cicha noc z okazji 200-lecia kolęd. Nowe angielskie teksty, znane jako Fassung Warrington, śpiewane są odtąd na całym świecie.

 

W 2018 roku dwóch naszych muzyków, Andi i Steve, rozpoczęło pracę nad tłumaczeniem 20 polskich kolęd na język angielski - i nadaniem im muzyki. Ich praca została opublikowana w 2019 roku w nowej książce zatytułowanej Chwała na wysokości. Mamy nadzieję ożywić tradycyjne polskie kolędy dla niepolskiej publiczności, a także rozwinąć pozytywne relacje między społecznościami poprzez muzykę.

 

Nasi muzycy z wyczuciem łączą nowatorskie podejście z tradycyjnymi melodiami polskiej muzyki ludowej. Miłość do tradycji i muzyki ludowej ma kluczowe znaczenie dla artystycznej tożsamości Gwiazdki. Grupa stara się także połączyć przeszłość z teraźniejszością, tworząc autentyczne aranżacje muzyczne, które przemawiają do współczesnej publiczności.

 

W 2019 roku Boże Narodzenie przedstawia ludowe interpretacje tradycyjnych kolęd w północno-zachodniej Anglii. Wystąpią w Warrington, St Helens, Liverpoolu, Blackpool i Barrow.

 

Nowi piosenkarze i muzycy są zawsze mile widziani - bez względu na to, czy są obywatelami Wielkiej Brytanii, Polski czy innej narodowości. Prosimy tylko o miłość do muzyki ludowej i poczucie humoru!

Gwiazdka (Little Star) is a British-Polish group of singers and musicians who love folk music. The origins of the band date back to 2018, when a group of friends from Warrington and Liverpool decided to perform folk music in local churches. The band - initially known as Die Heilige Nacht Band - performed a new translation of Silent Night alongside Czech and English folk carols to celebrate the 200th anniversary of the famous carol. The new English lyrics, known as Fassung Warrington, have since been sung in various countries throughout the world.

 

In 2018, two of our musicians, Andi and Steve, began working on translating 20 Polish carols into English - and putting them to new musical arrangements that reflected their folk heritage. Their work was published in 2019 in a new book entitled Chwała na wysokości (Glory in the Highest). This year we hope to revive traditional Polish carols for non-Polish audiences, as well as develop positive relationships between communities through music. Our future projects may focus on other types of folk music.

 

Our musicians sensitively combine an innovative approach with traditional melodies of Polish folk music. Love of tradition and folk music is crucial to the artistic identity of Gwiazdka. The group also seeks to connect the past with the present, creating authentic musical arrangements that appeal to contemporary audiences.

 

In 2019, Gwiazdka will perform folk interpretations of traditional Christmas carols in North West England. They will play in Warrington, St Helens, Liverpool, Blackpool and Barrow.

 

New singers and musicians are always welcome - whether they are British, Polish or any other nationality. We only ask for love of folk music and a sense of humor!